แจ้งการโอนเงิน

เมื่อโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อทำการแจ้งโอนเงิน

โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน